Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Laken > Activiteiten en plechtigheden

Pastorale en liturgische activiteiten in 2014

Sinds 1 oktober 2013 werkt de parochiegemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Laken in een ruimer verband, in de nieuw opgerichte Pastorale Eenheid ‘CARDIJN’.

Dit betekent dat elke gemeenschap haar liturgische en andere activiteiten afstemt op de andere twee parochies van de pastorale eenheid, nl. op de parochie van de HH.Engelen (met wie reeds jarenlang een goed samenwerkingsverband bestond) en op de parochie van het H.Hart en St.-Lambertus (Heizel), die zelf twee andere kerkgemeenschappen verzamelt, nl. het Goddelijk Kind Jezus en de H.Clara.

U zal merken dat vooral op grote momenten (zoals bv. tijdens de Goede Week) de eucharistievieringen nu eens in de ene, dan weer in de andere kerk zullen plaatshebben. Deze afwisseling heeft als bedoeling dat wij stilaan gewoon worden naar elkaar te verwijzen, bij elkaar thuis te komen. Zo groeien wij stilaan naar één levende gelovige gemeenschap in Laken, waarbij elke kerkgemeenschap een eigen rol zal blijven vervullen.

 

31 / 07 / 2015 :  geen eucharistie ter gelegenheid van de tweeentwintige verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn

20 / 09 / 2015 : autoloze zondag